ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦਾ ਹਾਈਪੇਟੀਆ, ਨਿਓਪਲਾਟੋਨਿਕ ਚਿੰਤਕ, ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ।

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦਾ ਹਾਈਪੇਟੀਆ, ਨਿਓਪਲਾਟੋਨਿਕ ਚਿੰਤਕ, ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ।

Otros articulos de tu interes