अलेक्झांड्रियाचे हायपेटिया, निओप्लॅटोनिक विचारवंत, गणितज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ.

अलेक्झांड्रियाचे हायपेटिया, निओप्लॅटोनिक विचारवंत, गणितज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ.

Otros articulos de tu interes